close
Komende zaterdag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Privacy statement

Op de website www.eijgelaar.nl en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Eijgelaar Natuursteen b.v. garandeert niet dat deze websites foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

Informatie op onze website

Alle informatie op de websites van Eijgelaar Natuursteen b.v. is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden. Eijgelaar Natuursteen b.v. heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de websites. Desondanks kan Eijgelaar Natuursteen b.v. niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die verband houden met de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

Eijgelaar Natuursteen b.v. kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de websites wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Eijgelaar Natuursteen b.v. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de websites en daarop aangeboden informatie.

Informatie van derden

Op deze websites worden, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Eijgelaar Natuursteen b.v. heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Eijgelaar Natuursteen b.v. adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden en informatie van de betreffende websites te raadplegen.

Gebruik persoonsgegevens

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de websites door gebruikers kunnen worden verkregen (voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

Melding onrechtmatige informatie

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de websites onrechtmatig zijn kunt u dit aan Eijgelaar Natuursteen b.v. melden door middel van de daartoe bestemde contactformulieren op de websites. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal Eijgelaar Natuursteen b.v. de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Eijgelaar Natuursteen b.v. gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Eijgelaar Natuursteen b.v. worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u Eijgelaar Natuursteen b.v. voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal.

Eijgelaar Natuursteen b.v. kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de websites is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Eijgelaar Natuursteen b.v., gevestigd aan de Nijverheidsstraat 24 in Kampen, K.v.K. nr 30143619 en bereikbaar op 038 – 331 21 75. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de website www.eijgelaar.nl.

Als u in de webshop informatie of advies van een expert aanvraagt of iets bestelt wordt u gevraagd om naam, adres-, telefoonnummer en e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de afhandeling van uw vraag of bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het versturen van uw bestelling met PostNL, indien van toepassing
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

De ordergegevens, wanneer een bestelling is geplaatst, worden verwerkt in Mijnwebwinkel, het platform waar de webshop Eijgelaar Natuursteen b.v. op draait. De ordergegevens worden 10 jaar in-the-cloud in SnelStart opgeslagen alsmede in-the-cloud op een privé server i.v.m. de regels omtrent de Belastingaangifte van de Belastingdienst.

De NAW gegevens (en telefoonnummer en e-mail indien van toepassing) worden in-the-cloud opgeslagen bij de genoemde partijen (Mijnwebwinkel, Accountview) en zijn beveiligd met inlognaam en wachtwoord.

Via www.eijgelaar.nl kan er een offerte aanvraag, documentatie aanvraag of online afspraak worden gemaakt. De offertegegevens, wanneer een offerte wordt aangevraag via www.eijgelaar.nl, worden verwerkt en opgeslagen in de backend van Joomla, het platform waar www.eijgelaar.nl op draait. Bij het aanvragen van een offerte wordt gevraagd om NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer en omschrijving. Deze offertegegevens worden 1 jaar opgeslagen.

Als er een online afspraak wordt gemaakt of een documentatie aanvraag wordt gedaan via www.eijgelaar.nl, worden dezelfde gevens gevraagd als bij de offerte aanvraag. Ook deze gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard in onze CRM software.

U, de klant, heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te corrigeren en te verwijderen (verwijderen kan alleen als u geen daadwerkelijke bestelling heeft geplaatst, maar alleen een offerte heeft aangevraagd bijvoorbeeld). Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@eijgelaar.nl met als onderwerp ‘corrigeren persoonsgegevens’. U kunt ten alle tijde opvragen welke persoonsgevens van u bekend zijn bij Eijgelaar Natuursteen b.v., dit in kader van de dataportabiliteit. Mocht u dit willen, mailt u dan naar info@eijgelaar.nl met als onderwerp ‘persoonsgegevens dataportabiliteit’. In beide gevallen dient het e-mailadres te corresponderen met de gegevens die van u bij ons bekend zijn teneinde om fraude te voorkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy en Eijgelaar Natuursteen b.v. volgt deze richtlijnen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en deze worden niet verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Heeft u desondanks toch een bezwaar of klacht? Mailt u dan naar info@eijgelaar.nl met als onderwerp ‘klacht privacy’.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.