close
Komende zaterdag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Intellectueel eigendom

De technische functionaliteiten, vormgeving en gegevens op deze website, waaronder ook de teksten, grafisch materiaal, foto’s video’s en logo’s, (hierna gezamenlijk: ‘Materiaal’) zijn beschermd onder de auteurswet, databankenwet en andere toepasselijk wetgeving. Eijgelaar Natuursteen b.v., respectievelijk haar licentiegevers, zijn de rechthebbende ten aanzien van dit Materiaal.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eijgelaar Natuursteen b.v. of haar licentiegever of behoudens wettelijke uitzondering, mag het Materiaal niet worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt. U verkrijgt uitsluitend het recht om het Materiaal online te bekijken.

De handelsnamen en woord- en beeldmerken op de website zijn eigendom van Eijgelaar Natuursteen b.v. en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de handelsnamen en merken op een eigen website te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Eijgelaar Natuursteen b.v. of haar licentiegevers.

U garandeert dat alle informatie die u via formulieren of apps op deze website plaatst of naar Eijgelaar Natuursteen b.v. stuurt juist en rechtsgeldig te zijn, en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten rechten van derden.

Terug naar klantenservice