close
Vandaag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Grafstenen en grafmonumenten Leeuwarden Bezoek onze inspiratiewinkel in Leeuwarden

Bent u op zoek naar een bijzonder grafmonument in de buurt van Leeuwarden? Eijgelaar in Leeuwarden plaatst al jaren met zorg en aandacht monumenten in o.a. Aegum, Eagum, Friens, Goutum, Grou, Grouw, Hempens, Idaard, Idaerd, Irnsum, Jirnsum, Leeuwarden, Lekkum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Warga, Warstiens, Warten, Wartena, Wergea, Wirdum en Wytgaard. Naast het plaatsen van nieuwe grafstenen verzorgen wij ook het bijbeletteren van een bestaande grafsteen.

Eijgelaar Gedenken Leeuwarden

Nieuwestad 23
8911 CG
Leeuwarden (Friesland)
085 - 30 35 314

Uw adviseur: Ruud van Adrichem

Stel uw vraag Maak een afspraak

Deze soorten grafstenen plaatsen wij o.a in Leeuwarden

grafstenen Baard Kerkhof Baard

Kerkhof Baard

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Baard bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Dekemawei in Baard.

Dekemawei
8834 XB Baard
grafsteen Bears Kerkhof Bears / Beers

Kerkhof Bears / Beers

In Bears is een algemene begraafplaats aanwezig. begraafplaats Kerkhof Bears / Beers bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Tsjerkepaad in Bears.

Tsjerkepaad
9025 BM Bears
grafmonument Britsum Kerkhof Britsum

Kerkhof Britsum

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Britsum vindt u in het noordoosten van Britsum aan de Greate Buorren.

Greate Buorren
9055 MT Britsum
grafmonumenten Eagum Kerkhof Aegum / Eagum

Kerkhof Aegum / Eagum

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. De begraafplaats Kerkhof Aegum / Eagum is te vinden in het noordoosten van Eagum aan de Master Wybrensdyk.

Master Wybrensdyk
9006 XH Eagum
grafstenen Easterlittens Kerkhof Sint-Margarethakerk Easterlittens / Oosterlittens

Kerkhof Sint-Margarethakerk Easterlittens / Oosterlittens

Deze begraafplaats in Easterlittens is een Nederlands Hervormde begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Sint-Margarethakerk Easterlittens / Oosterlittens vindt u in het noordwesten van Easterlittens aan de Huylckensteinstrjitte.

Huylckensteinstrjitte
8835 XM Easterlittens
grafsteen Feinsum Kerkhof Feinsum / Finkum

Kerkhof Feinsum / Finkum

begraafplaats Kerkhof Feinsum / Finkum is een algemene begraafplaats in Feinsum. De begraafplaats Kerkhof Feinsum / Finkum is te vinden in het zuidwesten van Feinsum aan de Holdingawei.

Holdingawei
9053 LV Feinsum
grafmonument Friens Kerkhof Friens

Kerkhof Friens

Van Sytzamawei
9009 XD Friens
grafmonumenten Goutum Crematorium Goutum

Crematorium Goutum

In Goutum is een algemene begraafplaats aanwezig. Crematorium Goutum bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Yndyk in Goutum.

Yndyk
9084 AV Goutum
grafstenen Goutum Kerkhof Agneskerk Goutum

Kerkhof Agneskerk Goutum

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een Protestantse begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Agneskerk Goutum bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Buorren in Goutum.

Buorren
9084BB Goutum
grafsteen Grou Begraafplaats Grou

Begraafplaats Grou

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. De Begraafplaats Grou is te vinden in het noordwesten van Grou aan de Parkstraat.

Parkstraat
9001AT Grou
grafmonument Húns Kerkhof Húns / Huins

Kerkhof Húns / Huins

begraafplaats Kerkhof Húns / Huins is een algemene begraafplaats in Húns. begraafplaats Kerkhof Húns / Huins bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Húns in Húns.

Húns
8832 KC Húns
grafmonumenten Hempens Kerkhof Himpens / Hempens

Kerkhof Himpens / Hempens

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een Nederlands Hervormde begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Himpens / Hempens vindt u in het noordoosten van Hempens aan de Skoalledyk.

Skoalledyk
9086 CB Hempens
grafstenen Hijum Kerkhof Hijum

Kerkhof Hijum

begraafplaats Kerkhof Hijum is een Nederlands Hervormde begraafplaats in Hijum. begraafplaats Kerkhof Hijum vindt u in het noordoosten van Hijum aan de Lege Hearewei.

Lege Hearewei
9054 KB Hijum
grafsteen Hilaard Begraafplaats Hijlaard / Hylaard / Hilaard

Begraafplaats Hijlaard / Hylaard / Hilaard

Begraafplaats Hijlaard / Hylaard / Hilaard is een algemene begraafplaats in Hilaard. Begraafplaats Hijlaard / Hylaard / Hilaard bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Tjessingawei in Hilaard.

Tjessingawei
9027BH Hilaard
grafmonument Idaerd Kerkhof Idaerd / Idaard

Kerkhof Idaerd / Idaard

begraafplaats Kerkhof Idaerd / Idaard is een Nederlands Hervormde begraafplaats in Idaerd. De begraafplaats Kerkhof Idaerd / Idaard is te vinden in het zuidoosten van Idaerd aan de Buorren.

Buorren
9007 SC Idaerd
grafmonumenten Jellum Begraafplaats Jellum

Begraafplaats Jellum

Begraafplaats Jellum is een Nederlands Hervormde begraafplaats in Jellum. Begraafplaats Jellum vindt u in het zuidoosten van Jellum aan de Hegedyk.

Hegedyk
9026 BA Jellum
grafstenen Jelsum Kerkhof Jelsum

Kerkhof Jelsum

In Jelsum is een algemene begraafplaats aanwezig. begraafplaats Kerkhof Jelsum vindt u in het noordwesten van Jelsum aan de Op 'e Terp.

Op 'e Terp
9057 RG Jelsum
grafsteen Jirnsum Begraafplaats Jirnsum

Begraafplaats Jirnsum

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. Begraafplaats Jirnsum vindt u in het noordwesten van Jirnsum aan de Kerkebuurt.

Kerkebuurt
9011VM Jirnsum
grafmonument Jirnsum Begraafplaats Jirnsum RK

Begraafplaats Jirnsum RK

Begraafplaats Jirnsum RK is een Rooms Katholieke begraafplaats in Jirnsum. Begraafplaats Jirnsum RK bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Rijksweg in Jirnsum.

Rijksweg
9011VA Jirnsum
grafmonumenten Jorwert Kerkhof Jorwert / Jorwerd

Kerkhof Jorwert / Jorwerd

Deze begraafplaats in Jorwert is een algemene begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Jorwert / Jorwerd vindt u in het noordwesten van Jorwert aan de Sluytermanwei.

Sluytermanwei
9023 AB Jorwert
grafstenen Koarnjum Kerkhof Koarnjum / Cornjum

Kerkhof Koarnjum / Cornjum

In Koarnjum is een Nederlands Hervormde begraafplaats aanwezig. begraafplaats Kerkhof Koarnjum / Cornjum bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de De Wier in Koarnjum.

De Wier
9056 PM Koarnjum
grafsteen Leeuwarden Begraafplaats Vitushof RK

Begraafplaats Vitushof RK Leeuwarden

Begraafplaats Vitushof RK is een Rooms Katholieke begraafplaats in Leeuwarden. De Begraafplaats Vitushof RK is te vinden in het noordwesten van Leeuwarden aan de Harlingerstraatweg.

Harlingerstraatweg
8915 CP Leeuwarden
grafmonument Leeuwarden Huizumerbegraafplaats

Huizumerbegraafplaats Leeuwarden

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. Huizumerbegraafplaats vindt u in het zuidoosten van Leeuwarden aan de Huizum-Dorp.

Huizum-Dorp
8934 BS Leeuwarden
grafmonumenten Leeuwarden Joodse begraafplaats Leeuwarden

Joodse begraafplaats Leeuwarden

In Leeuwarden is een algemene begraafplaats aanwezig. De Joodse begraafplaats Leeuwarden is te vinden in het noordwesten van Leeuwarden aan de Jelsumerstraat.

Jelsumerstraat
8917EL Leeuwarden
grafstenen Leeuwarden Noorderbegraafplaats

Noorderbegraafplaats Leeuwarden

Deze begraafplaats in Leeuwarden is een algemene begraafplaats. De begraafplaats biedt verschillende grafsoorten zoals: particuliere graven en kindergraven. De Noorderbegraafplaats is te vinden in het noordwesten van Leeuwarden aan de Schapendijkje.

Schapendijkje
8915 AB Leeuwarden
grafsteen Lekkum Begraaflaats Lekkum

Begraaflaats Lekkum

begraafplaats Begraaflaats Lekkum is een Rooms Katholieke begraafplaats in Lekkum. De begraafplaats Begraaflaats Lekkum is te vinden in het noordwesten van Lekkum aan de Tsjerkepaed.

Tsjerkepaed
9081AT Lekkum
grafmonument Leons Begraafplaats Leons

Begraafplaats Leons

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. Begraafplaats Leons vindt u in het noordoosten van Leons aan de Leons.

Leons
8833KA Leons
grafmonumenten Mantgum Kerkhof Mantgum

Kerkhof Mantgum

In Mantgum is een Nederlands Hervormde begraafplaats aanwezig. begraafplaats Kerkhof Mantgum bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Seerp van Galemawei in Mantgum.

Seerp van Galemawei
9022 AA Mantgum
grafstenen Reduzum Begraafplaats Reduzum

Begraafplaats Reduzum

Begraafplaats Reduzum is een algemene begraafplaats in Reduzum. De Begraafplaats Reduzum is te vinden in het noordoosten van Reduzum aan de Legedyk.

Legedyk
9008TA Reduzum
grafsteen Swichum Begraafplaats Swichum, Kerkhof Nicolaaskerk

Begraafplaats Swichum, Kerkhof Nicolaaskerk

Deze begraafplaats in Swichum is een Protestantse begraafplaats. De Begraafplaats Swichum, Kerkhof Nicolaaskerk is te vinden in het zuidwesten van Swichum aan de Ayttadyk.

Ayttadyk
9087 CD Swichum
grafmonument Warstiens Kerkhof Warstiens

Kerkhof Warstiens

In Warstiens is een Nederlands Hervormde begraafplaats aanwezig. De begraafplaats Kerkhof Warstiens is te vinden in het zuidwesten van Warstiens aan de Buorren.

Buorren
9004 XW Warstiens
grafmonumenten Warten Begraafplaats Warten

Begraafplaats Warten

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een algemene begraafplaats. De Begraafplaats Warten is te vinden in het noordwesten van Warten aan de Midsbuorren.

Midsbuorren
9003LA Warten
grafstenen Warten Kerkhof Warten / Wartena

Kerkhof Warten / Wartena

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een Nederlands Hervormde begraafplaats. De begraafplaats Kerkhof Warten / Wartena is te vinden in het noordwesten van Warten aan de Hoofdstraat.

Hoofdstraat
9003 LJ Warten
grafsteen Weidum Kerkhof Weidum

Kerkhof Weidum

In Weidum is een Nederlands Hervormde begraafplaats aanwezig. begraafplaats Kerkhof Weidum bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Lytse Buorren in Weidum.

Lytse Buorren
9024 EK Weidum
grafmonument Wergea Begraafplaats RK Wergea / Warga

Begraafplaats RK Wergea / Warga

In Wergea is een Rooms Katholieke begraafplaats aanwezig. Begraafplaats RK Wergea / Warga vindt u in het noordoosten van Wergea aan de Kerkbuurt.

Kerkbuurt
9005 PB Wergea
grafmonumenten Wergea Begraafplaats Wergea

Begraafplaats Wergea

Deze begraafplaats in Wergea is een algemene begraafplaats. Begraafplaats Wergea vindt u in het noordoosten van Wergea aan de Wartensterdyk.

Wartensterdyk
9005 XS Wergea
grafstenen Wirdum Kerkhof Sint-Martinustsjerke Wurdum / Wirdum (FR.)

Kerkhof Sint-Martinustsjerke Wurdum / Wirdum (FR.)

Zoals uit de naam van de begraafplaats af te leiden valt is het een Nederlands Hervormde begraafplaats. begraafplaats Kerkhof Sint-Martinustsjerke Wurdum / Wirdum vindt u in het zuidwesten van Wirdum aan de Hôf.

Hôf
9088 AM Wirdum
grafsteen Wytgaard Kerkhof Wytgaard / Wijtgaard

Kerkhof Wytgaard / Wijtgaard

begraafplaats Kerkhof Wytgaard / Wijtgaard is een Rooms Katholieke begraafplaats in Wytgaard. begraafplaats Kerkhof Wytgaard / Wijtgaard bevindt zich in de gemeente Leeuwarden aan de Púndyk in Wytgaard.

Púndyk
9089 BA Wytgaard